BİNA DIŞ CEPHESİNE KLİMA MONTAJI YAPILABİLİR Mİ?

Bina dışına klima dış ünitesi montajı için diğer kat maliklerinin izni gerekir. Gelin, bunun nedenini hep birlikte öğrenelim.

Ortak yer kavramı

Kat maliklerinin ortaklaşa kullanımına ve faydalanmasına tahsis edilmiş yerleri ifade eder. Apartmanda ya da sitede ortak yerlerin neler olduğunu hemen yukarıdaki yazımda bulabilecek olsanız da bunlardan bazılarını aşağıya sıralamak, ortak yer kavramının anlaşılması için faydalı olacaktır:

  • Avlu
  • Antre
  • Bahçe
  • Merdiven
  • Çatı
  • Ortak duvarlar, tabanlar ve tavanlar
  • Kapıcı dairesi
  • Sığınak
  • Baca

Göreceğiniz üzere, binanın dış cephesi de tüm kat maliklerinin üzerinde ortak hakkının olduğu alanlardır.

Ortak yerlerde tadilat

Ortak yerler herkese ait olduğuna göre, buralarda yapılacak değişikliklerin ya da tadilatların özel kurallara tabi kılınması da normaldir. İşte ortak yerlerde yapılacak değişiklik, tadilat ve inşaatlar için temel kural şudur:

“Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün (4/5) yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz”.

Dış cepheye klima montajı için gereken izin

Binanın dış cephesi ortak yerlerden olup burada tadilat veya değişiklik yapılması kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızasının alınması şartına bağlıdır.

Binanın dış cephesine monte edilecek bir klima dış ünitesi için, diğer kat maliklerinin 4/5’inin yazılı rızasının alınması gerekir.

İzin almadan klima takılırsa ne olur?

Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki; yukarıdaki çoğunluk sağlanmadan dış cepheye taktırılan bir klima için herhangi bir kat maliki sulh hukuk mahkemesine başvurursa, bu klima dış ünitesi mahkeme tarafından muhakkak yerinden söktürülecektir.

Yönetim planında klima montajı

Yukarıdaki genel geçerli kural, yönetim planında klima montajı için özel hüküm olmaması halinde geçerlidir. Örneğin yönetim planında, binanın dış cephesine klima ünitesi montajının serbest olduğuna dair ya da kat maliklerinin yarısının onayının aranacağına dair bir hüküm varsa, artık bu hüküm geçerli olacaktır.

Yönetim planında klima montajına ilişkin bir hüküm yoksa, işte o zaman yukarıda izah ettiğim yasal çoğunluk aranacaktır.