BİNA DEPREM DAYANIKLILIK TESTİ

Depreme dayanıklılık testi nereye yaptırılır?

Yazımda belirttiğim rapor özel kuruluşlarca ya da kamu kurumlarınca hazırlanabilir. Bu kapsamda, binasının depreme dayanıklılığını test ettirmek isteyen kimse ya da yönetici aşağıdakilere başvurabilir:

  • Belediye
  • Kaymakamlık
  • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
  • Teknik üniversiteler
  • Yapı denetim firmaları

Hangi firmalar depreme dayanıklılık testi yapabilir?

Böyle bir testi herhangi bir firmaya ya da şahsa yaptırmanız mümkün olsa da kesinlikle bunun yerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans almış bir firmayı tercih etmelisiniz.

Tercih yaparken yapı denetim firmasının önceki referanslarını kontrol etmeyi, firma bünyesinde çalışan mühendislerin ve teknik elemanların tecrübesine göz atmayı unutmamalısınız.

Bina deprem testi nasıl yapılıyor?

Bir firmayla anlaştığınızda ya da kamu kurumu talebinizi uygun bulup tetkike geldiğinde, öncelikle görerek gözlem yapacaktır. Bunun ardından gerek görülürse kolonların röntgeni çekilecek ya da karot alınarak laboratuvara gönderilecektir. Ayrıca zemin etütü de yapılacaktır.

Riskli yapı tespit başvurusu nasıl yapılır?

Eğer binanın depreme dayanıklı olup olmadığı testi özel bir firmaya yaptırılırsa ve yazılan rapor kat malikleri haricinde kimseyle paylaşılmazsa, raporda “binanın güçlendirilmesi gerektiğine” dair hüküm olsa bile, kat malikleri oturmaya devam edebilmektedir. (Oturmamaları gerekse de böyle bir tercih ne yazık ki söz konusu olabiliyor).

Ancak riskli yapı testi istenmek suretiyle binanın depreme dayanıklılığı test ettirilirse, bu yolun dönüşü yoktur.

Çünkü riskli yapı testi yaptırma kararı alan kat malikleri kurulu, bu test gerçekleştiğinde, raporu kendine saklamak yoluna gidemez.

Riskli yapı testini gerçekleştiren kamu kurumu ya da lisanlı firma test sonucunu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Bu sürecin sonunda raporlar tapu kütüğüne de tescil edilir.

Böylece geri dönülemez şekilde, binanın riskli yapı testi herkese açık hale gelir. Riskli yapı testi sonucunda, binada sorun varsa ortaya tek bir sonuç çıkabilir: YIKIM

Ancak yıkım kararı verildikten sonra kat maliklerine 60 günden az olmamak üzere bir süre verilir ve bu süre içindeyken kat malikleri kurulu toplanıp 4/5 oranında bir çoğunlukla karar alarak GÜÇLENDİRME yapmaya karar verebilir.

Fakat bunun için öncelikle güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğu yetkili bir kuruluştan rapor alınarak tespit edilmeli, karardan sonra da güçlendirme projesi hazırlatılmalı ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınmalıdır.