BALKONU EVE DAHİL ETMEK YASAL MIDIR?

“634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun18.maddesinegöre kat malikleri, gerek kendi bağımsız bölümlerini, gerekse ortak yerleri kullanırlarken birbirlerini rahatsız etmemek ve haklarını çiğnememekle yükümlüdürler.” 

Komşuluk hukuku gereğince apartman sakinleri birbirlerine saygı gösterme mecburiyetindedir. Hiç kimse keyfi nedenlerle diğer maliklerin haklarını ihlal edemez. Kat Mülkiyeti Kanununun 19. Maddesine göre ; “Kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdur.” Hükmü gereğince kat maliklerinin ana taşınmazın mimari durumunu koruma, projeye aykırı imalat yapmama yükümlülüğü bulunmaktadır. Binanın statiğini değiştirecek işlemlerde apartmandaki kat maliklerinin rızasının alınması şarttır. Balkon ile arasındaki duvarın balkon arasındaki duvarın yıkılıp kullanılması mimari proje değişikliği gerektirir ve ancak kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri kararla mümkündür. Aksi halde karar alınmadan yapılan tadilatlar nedeniyle her bir kat malikinin şikayet hakkı bulunmaktadır.