BAHÇE DUVARI

Bahçeleri diğer alanlardan ayıran yapılara bahçe duvarı denir. Yapımı ruhsata tabi değildir; ancak duvar yüksekliği, planlı ve plansız alan yönetmeliklerine tabidir. Teknik anlamda ihata duvarı olarak bilinir ve taşıyıcı özelliği olmayan, sınır belirleme maksadıyla inşa edilen yapı anlamında kullanılır. İstinat duvarı ile arasındaki fark budur. Ayrıca istinat duvarına göre daha ince ve kısadır. Ancak bahçe duvarı aynı zamanda istinat duvarı işlevi de görebilir.

Bu durumlar imar yönetmeliğine göre belirlenmiştir. İmar yönetmeliklerinde ayrıca bahçe duvarı özelinde bilgiler de verilir.

Bahçe duvarı prosedürleri genel olarak aşağıdaki gibidir:

  • Bahçe duvarlarının yüksekliği, tabii veya tesviye edilmiş zeminden itibaren yol tarafında 0.5 metreyi, gerisinde ise 2 metreyi geçemez. Ayrıca üzerlerine yüksekliği en fazla 1 metreye ulaşan parmaklık yapılabilir.
  • Fazla meyilli ve tehlike içeren yerlerde şeklinin takdirinde idari birimler yetkilidir.
  • Okul, cezaevi, ibadet yerleri, hastane, elçilik gibi yapılar bu kurallara tabi değildir.