ASANSÖR GİDERLERİ KİME AİTTİR?

Yönetim planı bir apartmanın ya da sitenin anayasası gibidir ve bu belgede yazılı olup da Kat Mülkiyeti Kanunu’na açıkça aykırı olmayan her husus geçerlidir.

Haliyle asansör giderlerine kimlerin katılmayacağı ya da hangi oranda katılacağı yönetim planında belirlenmiş olabilir. Bu durumda, yönetim planı öncelikle esas alınır. Haliyle yönetim planında yer alan aşağıdaki gibi hükümler geçerli olacaktır:

  • Zemin katta oturanların asansör giderine katılmaması
  • Dükkânların asansör giderlerine katılmaması
  • Bazı dairelerin asansör giderlerine daha az ya da daha çok oranda katılması

Burada bir hususu önemle hatırlatmak isterim. Yönetim planında yer alan hükümler bazen yanlış yorumlanabilmektedir. Örneğin yönetim planında “zemin katta oturanların asansör bakım ve onarım giderlerine katılmayacağı” açıkça ifade edilmiş olsun.

Bu ifadeden anlaşılması gereken yalnızca “bakım ve onarım giderleri” olmalıdır.

Asansör ücretini kim öder?

  • Asansör giderlerine hangi dairelerin ve dükkânların katılacağı ya da katılmayacağı konusunda karar vermek için ilk olarak yönetim planına bakmak gerekir.
  • Yönetim planında yer alan hükümler herkesi bağlar.
  • Yönetim planında hüküm yoksa her daire (zemin katlar dahil) ve dükkan asansör giderine arsa payları oranında katılır.
  • Bu giderlerden ESASLI ve DEMİRBAŞ niteliğinde olanlar kat maliki tarafından ödenir.
  • Bu giderlerden bakım ve onarıma ait olan RUTİN giderler, asansör kullanımından bizzat faydalanan kiracı tarafından ödenir.