Apartmanlarda Risk Değerlendirmesi Ve Acil Durum Planı Yapılmalı Mı?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre her ne ad altında olursa olsun (kapıcı, kaloriferci, bekçi, bahçıvan) işçi çalıştıran apartmanlarda risk değerlendirilmesi ve acil durum planı yapılması yasanın yürürlük tarihi olan 30.12.2012 tarihinden itibaren zorunludur. Planı olmadığı tespit edilen apartman ya da siteye ilk ay için 3.234 TL takip eden her aç için 5.229 TL. ceza uygulanır.