APARTMANA KAMERA SİSTEMİNİN KURULMASI KARARI NASIL ALINIR?

Apartmanda Güvenlik Kamerası Sorunu Şehir hayatının kalabalıklığı, metropol yaşamının getirdiği risk nedeniyle apartmanlarda huzur ve güvenliği sağlamak için birtakım tedbir ve önlemler alınmaktadır. Bunlarda biri de bina içerisine ve dışarısına yerleştirilen güvenlik kamera sistemleridir. 

Yönetim planında aksine hüküm yoksa kat maliklerinin rızası ile ortak alanların dış duvarlarına güvenlik kameraları takılması mümkündür.

 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesinin birinci fıkrasına göre, kat malikleri ana taşınmazın bakımını ve mimari durumu ile güzelliğini, sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramayacağı, devamında da kat maliklerinin kendi bağımsız bölümlerinde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamayacağı öngörülmüştür. Kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızasının bulunması halinde yapılacak tesis ve değişikliğin imar mevzuatına aykırı olmaması veya rızası bulunmayan kat malikinin bağımsız bölümünü engelleyecek ve Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesi gereğince kat malikini rahatsız edici nitelikte bulunmaması gerekir. 

Apartmanın ortak alanlarına kamera takılabilmesi için kat maliklerinin beşte dördünün rızasının yanında kamera sisteminin amacına uygun kullanılması ve KVKK hükümlerine de aykırı olmaması gereklidir. Aksi halde her kat maliki bu aykırılığın giderilmesi için mahkemeye başvurabilecektir. KMK ‘ya göre kat maliki ortak yeri kullanırken birbirlerinin haklarına titizlik göstermeye ve engelleyici davranışlardan kaçınmaya özen göstermek zorunda olup, yönetimin kurduğu kamera sisteminden rahatsız olan her kat maliki müdahalenin önlenmesi davası açarak kamera sistemlerinin kaldırılmasını isteyebilir.