APARTMAN YÖNETİMİNDE RİSK ANALİZİ

Apartman risk değerlendirmesi kapsamına girebilmek için bir çalışanın bulunması yeterli oluyor.  Kapıcı, bahçıvan veya güvenlik görevlisi çalıştıran apartmanların 1 Ocak 2013′ten itibaren risk değerlendirmesi yaptırması zorunlu tutuluyor. Hiçbir çalışanı olmayan apartmanların risk değerlendirmesi yapmaları gerekmiyor.

Apartmanlarda  kat malikleri aynı zamanda işveren olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda kat malikleri; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yaptırması zorunlu oluyor. 

Kat malikleri karar alarak, risk değerlendirmesini Çalışma Bakanlığı’ndan yetki almış kişi veya kuruluşlardan hizmet alarak yaptırabiliyor. Apartmanlarda olabilecek tehlikelere karşı apartman yönetiminin  risk analizi yaptırması gerekiyor. Apartmanlarda olabilecek tehlikeler aşağıda yer alıyor.  


Apartmanlarda olabilecek tehlikeler..

-  Elektrik kaçağı sonucu çarpılma,

-  Asansörden düşme,

-  Asansör boşluğuna düşme,

-  Merdivenden düşme,

- Çatıdan cisim düşmesi,

- Yakıt kazanı patlaması,

-  Kanalizasyon kazası,

-  Su arızaları,

-  Doğal gaz kaçağı,

-  Jeneratör arızası,

-  Motopomp arızası,

-  Hasarlı merpenler,

-  Ağır yük kaldırma,

-  Acil aydınlatmaların çalışmaması,

-  Apartman otoparkında LPG'li araç bulunması apartmanda çalışanların can güvenliği açısından tehlike taşıyor. 


Apartman risk analizi örneği!

1.İş Yeri Unvanı

2.Adres

3.İşverenin Adı

4.Risk Değerlendirmesini Gerçekleştiren Personel Adı Soyadı

5.Risk Değerlendirmesinin Yapıldığı Tarih

6.Risk Değerlendirmesinin Geçerlilik Tarihi

7.Risk Değerlendirmesinin Yapıldığı Bölümler

8.Risk Değerlendirmesi Öncesi Tehlike tanımına yönelik Ön Çalışma Sonuçları

8.1 Çalışma ortamı bilgileri

8.2. İşyeri bina ve eklenti bilgileri

8.3. İş yerinde Yürütülen Faaliyet Bilgileri

8.4. Üretim ve Süreç Teknikleri

8.5. İş Ekipmanları

8.6.Kullanılan maddeler

8.7.Artık ve atıklarla İlgili İşlemler

8.8. Organizasyon ve Hiyerarşik Yapı

8.9. Görev, Yetki ve Sorumluluklar

8.10. Çalışanlar ortalama eğitim, yaş ve cinsiyetleri

8.11. Meslek hastalığı kayıtları

8.12.İş Kazası Kayıtları

8.13.Acil Durum Planının Olup Olmadığı

9.Risk Değerlendirmesinde Belirlenen Tehlike  Kaynakları ve Riskler ile bu risklerden kimlerin nasıl ve ne şekilde etkileneceği

10.Risk Analizinde Kullanılan Yöntem

11.Tespit Edilen Riskler Varsa Önem ve Öncelik Sırasını İçeren Analiz Sonuçları

12.Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi belirlenerek bir risk analizi yapılır.