Apartman Yöneticisinin Görevleri

Apartman Yöneticisinin Görevleri

Apartman, Site, Alışveriş Merkezi, Rezidansı gibi bir konutu yönetmek büyük sorumluluklar gerektirir. Basit bir işlem gibi görünse de sorumluluğu çok büyüktür. Kişinin görevi eğer bir otorite, bir düzen sağlamaksa bunu en iyi şekilde yerine getirmek için çabalamalı ki görevini tam anlamıyla yapmış olsun.

Yöneticinin görevleri arasında huzuru ve düzen ortamını sağlama, ihtiyaçlar doğrultusunda kararlar alarak talimatlar ile bu kararları hayata geçirmek. Yöneticinin kararları hayata geçirilmesinde karşılaşacağı sorunlar arasında kat maliklerinin kararlara itirazları da vardır.

İtirazlara rağmen yönetici kendi fikrini uygulamaya sürmesi durumunda olumsuz tepkiler ile karşılaşacaktır. Eğer yönetici kat maliklerine alınan kararın artıları ve eksilerini açık/anlaşılır bir şekilde anlatıp onlarında onayını aldığı taktirde; farklı bir kararı yürürlüğe koyduğunda kat maliklerinin güvenini kazanmış olur ve kat malikleri yapılacak olan işin kendilerinin yararına olacağını bilir ve problemler azalır.

Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatı kabul etmeli, kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava açarak, icra takibi yapmalıdır. Apartman yöneticisi tarafından, ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına neden olacak tedbirlerin alınması gerekmektedir. Fakat bütün bu çabaların sonunda yöneticinin mutlaka ve mutlaka apartmanı suiistimal etmekle suçlanabilme ihtimali de vardır.

Apartman yöneticisiyseniz, yapmanız gerekenler şunlardır:

 • Bir apartman yöneticisi, apartmanın temiz olmasını, otomatik, doğalgaz faturalarının zamanında yatırılması sağlamalıdır.
 • Aidatlar düzenli olarak toplanmalıdır. Kat malikleri kurulunca, verilen kararların yerine getirilmesi gerekmektedir.
 • Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, bunun korunması için ve apartmanın bakım ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması ve ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi gerekir.
 • Apartman yöneticisi, Ana gayrimenkulün yönetimi ile ilgili diğer bütün ödemelerin kabul etmelidir.
 • Yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması gerekmektedir.

Bu işleri yaparken excel gibi kafa karıştırıcı uzmanlık gerektiren programlar kullanmak yerine ücretsiz olan Konsiyon Konut Yönetim Yazılımını kullanarak yapabilecekleriniz şunlardır:

 • Elektrik, Pay ölçer, Soğuk Su, Sıcak Su gibi sayaçları hızlı bir şekilde okuyup toplu borçlandırmalar yapabilirsiniz 
 • Anketler düzenleyerek kat maliklerinin fikrini alabilirsiniz.
 • Toplantı odasıyla kat malikleri ile iletişime geçebilirsiniz.
 • Elden, Banka yoluyla olan tahsilatlarınızın kaydını tutabilirsiniz.
 • Elden ödeme almak için personel gönderme gibi sorunlarla karşılaşmazsınız Konsiyon Konut Yönetim Yazılımı ödemelerinizi sizin yerinize tahsil eder.
 • Gelir Gider tablonuzu çıkartabilirsiniz
 • Kat malikleriyle sms, whatsapp, e-posta gibi kanallarla toplu iletişime geçebilirsiniz.
 • Otomatik toplu borçlandırma, toplu tahsilatlar tanımlayarak ödemelerinizi kolayca takip edebilirsiniz.

Konsiyon Konut Yönetim Yazılımını bunun gibi birçok modülü ile yöneticilerin yapması gereken işlerin kaydını tutarak yöneticilere büyük kolaylıklar sağlar.