APARTMAN YÖNETİCİSİ ÜCRET ALIR MI? ÜCRET VERGİYE TABİ Mİ?

Yönetim planında yönetici için bir ücret belirlenmiş olabilir ya da yöneticiyle yapılan sözleşmede bir ücret tespit edilmiş olabilir. Böyle bir durumda, belirlenen ücreti talep etmek yöneticinin hakkı olacaktır. Ancak hem yönetim planında hem de sözleşmede bir ücret belirlenmemiş olsa bile, yönetici kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir. 

  • Yönetici kat malikleri dışından seçilmişse, yapılacak ücret ödemesi vergiye tabidir.
  • Yönetici kat malikleri arasından seçilmişse, bu kimseye “yönetim giderlerine katılma oranında” yapılan ücret ödemeleri vergiye tabi değildir.
  • Yönetici kat malikleri arasından seçilmişse ve bu kimseye “yönetim giderlerine katılma oranından fazla” ücret ödeniyorsa, ödenen ücret vergiye tabidir.

O halde şu sorunun sorulması gerekir: Yönetim giderlerine katılma oranı nedir?

Bu oran net olmadığı gibi apartmana ya da siteye göre farklılık arz edecektir. Burada kastedilen şey, yöneticiye “MAKUL” bir ücret ödenmesi olsa gerek.

Bu makul ücret ise yönetim giderlerine kıyasen bulunmalıdır. Yönetim giderleri; apartmanın ya da sitenin rutin işlerinin yürümesi için gereken ücretten ibaret olsa gerek. Kapıcı gideri, ortak alanların giderleri, elektrik, su ve doğalgaz giderleri ve benzer giderler yönetim giderlerinden kabul edilir.

Apartman yöneticisine ödenen ücretin vergisel durumu sigorta primi bakımından SGK ya sorgulatılması doğru olacaktır.

Yönetici için bordro düzenlenmesi gereken hallerde SGK prim kesintilerinin de yapılması gerekecektir.

Yine de bu konuyu mutlaka SGK’ya sormak gerekir. Aksi takdirde, yapılan hatalar uzun vadede yüksek idari para cezaları olarak karşınıza çıkabilir.