APARTMAN YÖNETİCİ NASIL ATANIR?

Apartmanlarda yönetici seçimi, 15 gün öncesinden çağrısı yapılan kat malikleri genel kurul toplantısında yapılıyor. Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburi oluyor.

Ana gayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumunda oluyor. Apartman yöneticisi olmak için gerekli şartlar arasında kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu olması gerekiyor.

Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin ana gayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburi oluyor. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, cezai yaptırımlar söz konusu oluyor. Bu hususla ilgili açıklamalara Kat Mülkiyet Kanunu'nun da yer veriliyor.

Apartman yöneticisi atanması

Kat malikleri apartman yönetiminde anlaşamaz ya da bir karar kapsamında yönetici seçemezler ise kat maliklerinden birinin Sulh mahkemesine başvurması halinde, mümkünse diğer kat malikleri de dinlendikten sonra gayrimenkule bir yönetici atanıyor. Bu yönetici, kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu oluyor. 

Mahkeme tarafından seçilen apartman yöneticisi altı ay geçmediği sürece kat malikleri tarafından değiştirilemiyor. Fakat kat maliklerinin haklı gerekçeleri olması halinde atamayı yapan Sulh mahkemesi tarafından değiştirebiliyor. Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabiliyor.