Apartman yada Sitede Hayvan Beslemek Serbest mi?


Gün geçtikçe metropolleşen dünyamızda sayısı gün geçtikçe artan apartman ve binalarda hayvan, kedi, köpek beslemek hep tartışılagelmiştir. Apartmanda köpek beslenir mi, köpek havlamasının desibel sınırı var mıdır, komşular köpekten şikayetçi olabilir mi, cezai sorumluluğu var mıdır gibi türlü sorulara gelin birlikte yanıt verelim.

Evcil hayvanlar, şehir hayatının bir gereği olarak apartman dairelerinde yaşamaya mecbur bırakılmakta, bu durum apartmanlarda evcil hayvan problemlerine neden olmaktadır. Apartmanlarda hayvansever bireyler olabileceği gibi hayvan dostu olmayanlar da olacaktır. Kimi korkarken, kimi sevebilir bu farklılara saygı duymak insan olmanın bir gereğidir. Bu nedenle hem evcil hayvanların, hem hayvanseverlerin, hem de diğer apartman sakinlerinin huzurunun korunması için ev satın almadan önce mutlaka apartmanın yönetim planını incelememiz gerekmektedir. Böylelikle, hem hayvanseverlerin hem de hayvanların mağdur olmasının önüne geçebilecektir. 

Evcil hayvan sahipleri, ev sahibi olmadan önce haklarını bilmelidir. Ev satın almadan önce apartmanın yönetim planında evcil  hayvan beslenmesini yasaklayıcı hükümler olup olmadığı mutlaka incelemelidir. Ana taşınmazın yönetim planında bağımsız bölümlerde evcil hayvan beslenmesini engelleyen hükümler yoksa apartmanda evcil hayvan beslenmesi mümkün olacaktır. Ancak yönetim planında açıkça “hayvan besleme yasağı” var ise; hayvan lehine yapılabilecek bir şey olmayacaktır. 

Kanunlar ve düzenlemeler gereği evinizde yasak olmayan köpek, kedi ırklarını beslemeniz serbesttir. Avrupa Birliği Uyum Yasaları’ na göre hazırlanan ve 2004 yılında Meclis’ te kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu‘na göre tüm hayvanların korunma ve barınma hakları vardır. Evlerde beslenen evcil hayvanlar, sahipleri tarafından tüm sorumlulukları alındığı ve karşılandığı takdirde, ev ortamında beslenebilirler. Hayvanlara sokaklarda yasaklar koymak, onları besleyen gönüllülere engel olmaya çalışmak, merhamet ve vicdan duygularına aykırı olduğu gibi, yasaya da aykırıdır.

Ancak Yargıtay 18. Sulh Hukuk Mahkemesi, Yargıtay kararı, “Kat Mülkiyeti Kanunu’ nun 28. maddesine göre bütün kat maliklerini bağlayıcı sözleşme niteliğinde olan yönetim planında, bağımsız bölüm ve eklentilerinde kedi, köpek gibi hayvanların beslenmesi açıkça yasaklanmışsa, bağımsız bölümde beslenen hayvan çevresine rahatsızlık vermemiş olsa bile uyuşmazlık halinde mahkemece yönetim planının uygulanması zorunludur.