APARTMAN VEYA SİTE OTOPARKINA ŞARJ İSTASYONU KURULMASI

Elektrikli arabalar çoğaldıkça, elektrikli şarj istasyonlarına olan ihtiyaçlar da artacaktır. Gerek aracın hareket etmesi için en temel ihtiyaç olması ve gerekse batarya gücü nedeniyle çok uzak mesafelere tek şarjla gidilememesi nedeniyle, şarj istasyonlarına büyük ihtiyaç olduğu bir gerçek.

Hal böyle olunca, şarj istasyonlarının yalnızca, klasik anlamda petrol istasyonlarında bulunması beklenemez. Özellikle benzin ve sıvılaştırılmış yakıtlara göre güvenilir olduğu düşünüldüğünde, elektrikli otomobil şarj istasyonlarını her yerde karşımıza çıkması mümkündür.

AVM otoparkında, yol kenarında müsait bir alanda, okul bahçesinde ve apartman ile site otoparkında şarj istasyonu görmemiz işten bile değil.

Apartmanda şarj istasyonu neden gerekir?

Örneğin TOGG’un güncel versiyonlarını ele aldığımızda, biri 314 km ve diğeri 523 km olmak üzere iki ayrı versiyonu olduğunu görüyoruz.

Özellikle yoğun şehir içi kullanımlarda bu mesafelerin bir miktar daha düşebileceği göz önüne alındığında, insanların araçlarını park ettikleri yerde yani site otoparkın şarj istasyonu olmasını istemesi son derece doğal olsa gerekir.

Böylece başkaca bir gayrete gerek kalmadan, gece apartman otoparkına bırakılan ve şarja takılan bir araç sabaha şarj olmuş şekilde hazır çıkacaktır.

Elektrikli araç sahibi bizzat şarj istasyonu kurabilir mi?

Hayır, kuramaz! Elektrikli otomobil sahibinin site otoparkında şahsına mahsus bir park yeri olsa ve tam da bu yer sınırları içine şarj istasyonu kurmak istese bile, hayır, tek başına kuramaz.

Apartmanda şarj istasyonu için gereken çoğunluk

Hemen yukarıda ifade ettiğim iki tür çoğunluğun da uygulanabileceği iki farklı durum söz konusu olabilir. Bunları da şöyle sıralayabiliriz:

  • İlk durumda, bir kat maliki kendi park alanı yanına ve kendi kullanımına özel bir şarj istasyonu yapmak istemektedir.
  • İkinci durumda, yönetim tüm kat maliklerinin ortak kullanabileceği bir şarj istasyonunu otoparka ya da bahçeye koymak istemektedir.

İşte yukarıdaki durumlardan ilkinde, ortak alanda bir değişiklik yapmak isteyen (buradaki değişiklik, ortak alana bir şarj istasyonu koymaktır) kat maliki, tüm kat maliklerinin en az beşte dördünün yazılı rızasını almak zorundadır.

Aksi takdirde, bu kat malikin ortak alanda hiçbir yere şarj istasyonu koyamaz ve koymuşsa da kat maliklerinin birinin sulh hukuk mahkemesine başvurması durumunda, şarj istasyonu mahkeme kararıyla kaldırılır.

Yukarıdaki durumlardan ikincisinde ise artık “faydalı” bir yenilik söz konusudur. Öyle ya, tüm kat maliklerinin ortak hizmetine sunulan, onların elektrikli otomobillerini şarj edebildikleri bir yenilik muhakkak faydalı yenilik kabul edilecektir.

Nitekim Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42’inci maddesinde faydalı yenilik ve ilave; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak değişiklikler olarak ifade edilmiştir.

O halde, site bahçesinde ya da otoparkında kurulacak ve herkesin kullanımına açık bir şarj istasyonu faydalı yenilik olarak değerlendirilecek ve bunun için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu yeterli olacaktır.

Apartman ve sitede şarj istasyonu masrafı

Tam bu noktada şöyle bir soru akla gelmelidir: Sitede şarj istasyonu masrafını kim ödeyecek? Burada da yine ortak yerlerin gider paylaşımına ilişkin Kat Mülkiyeti Kanunu’nun getirdiği esas kurallara göz atmak gerekir.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat malikleri, ortak tesislerin giderleri için yapılan masraflara “arsa payı oranında” katılmak zorundadır. Ancak burada özellik arz eden bir durum vardır ve apartmandaki herkesin bu masrafa katılması gerekmez.

O halde nihai durum şöyle ifade edilebilir:

  • Site otoparkında, elektrikli araç sahiplerinin kullanımına mahsus şarj istasyonu kurmak için tüm kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğunun rızası gerekir. Yönetim planına mutlaka bakılmalı ve öncelikle varsa buradaki hüküm dikkate alınmalıdır).
  • Bu şarj istasyonunun satın alma ve işletme maliyetine ise yalnızca bundan faydalananlar katılır.

Şarj istasyonu masrafına katılmayan yararlanamaz

Bir kat maliki sonradan şarj istasyonundan yararlanmaya karar verebilir ya da sonradan elektrikli otomobil satın alabilir.

Bu durumda; yönetim tarafından belirlenecek ilk alım maliyeti ve işletme maliyetlerine katılmak şartıyla, bu kimse de şarj istasyonunu kullanabilir. Yönetimin, sonradan faydalanmak isteyen kat malikine “faydalanamayacağını” söylemesi mümkün değildir.

Masraflara katılmayan kat malikinin şarj istasyonunu kullanamaması

Böyle bir durum pekala mümkün olabilir ve bir kat maliki hem şarj istasyonunu kullanıp hem de payına düşen masrafı ödemeyebilir.

Böyle bir durumu öngörmek ve şarj istasyonunu kurulmasına dair kat malikleri kurulu kararını alırken, masrafa katılmayan kat maliki ile ilgili ne yapılacağını da belirlemek gerekir.

Bu kat malikinin derhal şarj istasyonunu kullanmaktan men edilip edilmeyeceği, ne kadar süre ödeme bekleneceği, kat malikinin kullanımının nasıl engelleneceği kat malikleri kurulunda görüşülmeli ve ilgili kararın içinde buna dair hususlara da yer verilmelidir.

Kiracı şarj istasyonu kurabilir mi?

Kiracının bireysel olarak kuracağı şarj istasyonu yukarıda izah ettiğim “bireysel kullanım” için şarj istasyonu kurmak ile aynı kurallara tabidir.

Bu durumda kiracı ev sahibine başvurmalı ve ev sahibinden kat malikleri kuruluna başvurarak izin almasını istemelidir.

Bunun haricinde, kat malikleri kurulunun herkesin ortak kullanımı için tahsis ettiği şarj istasyonundan kiracının faydalanabilmesi için ev sahibinin masraflara katılmış olması gerekir.