Apartman ve Siteler İçin Risk Değerlendirilmesi ve Acil Durum Planı Yapılalı mı?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre; her ne ad altında olursa olsun (kapıcı, kaloriferci, bekçi, bahçıvan ) işçi çalıştıran binalarda risk değerlendirmesi ve acil durum planı yapılması, yasanın yürürlük tarihi olan 30.12.2012 tarihinden itibaren zorunludur. Planı olmadığı tespit edilen apartman veya siteye ilk ay için 3234 TL; takip eden her ay için 5229 TL gibi cezalar uygulanmaktadır.