APARTMAN VE SİTE YÖNETİMLERİ VERGİ İNCELEMSİNE TABİ MİDİR?

Her apartman ve site potansiyel birer vergi mükellefidir. Dolayısıyla mutlaka vergi dairesi, vergi numarası, kaşesi, banka hesabı, karar ve işletme defteri olmalıdır.  

Vergi İncelemesi Nedir ve Kimler Tarafından Yapılır?

Vergi incelemelerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin temel kurallar Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Dolayısıyla incelemeler yapılırken amaç inceleme yapılan kişi ya da kurumun doğru vergiyi ödeyip ödemediğini ortaya koymaktır.

Vergi incelemeleri vergi müfettişleri, vergi müfettiş yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılır. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar da her hal ve takdirde vergi incelemesi yapma yetkisine sahiptir.

Kimler Vergi İncelemesine Tabidir?

Vergi Usul Kanununa göre incelemeye tabi olanlar vergi kanunlarına veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Bu düzenlemeden yola çıkıldığında vergilerin konusuna giren işlemler yapan apartman ve site yönetimleri de vergi incelemesine tabi olabilir.