APARTMAN SAKİNLERİNİN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

Apartman sakinlerinin hakları ve sorumlulukları şunlar olabilir:

Haklar:

 1. Temiz ve düzenli bir ortamda yaşama hakkı.
 2. Kendi dairelerinde güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşama hakkı.
 3. Ortak alanları kullanma hakkı.
 4. Apartman yönetimi tarafından belirlenen kuralların açık ve anlaşılır olmasını bekleyebilme hakkı.
 5. Gürültü, sigara ve ev hayvanları gibi konularda apartman yönetiminin kurallara uyulmasını sağlamasını bekleyebilme hakkı.
 6. Apartman toplantılarına katılma ve görüş bildirme hakkı.
 7. Apartman aidatlarının yönetim tarafından belirli bir düzen içinde toplanmasını bekleyebilme hakkı.
 8. Apartman yönetimine karşı şikayette bulunabilme ve çözüm talep edebilme hakkı.

Sorumluluklar:

 1. Diğer sakinlere saygılı olma ve onların huzurunu bozmama sorumluluğu.
 2. Kendi dairelerinde ve ortak alanlarda temiz ve düzenli olma sorumluluğu.
 3. Apartman yönetiminin belirlediği kurallara uyma sorumluluğu.
 4. Gürültü, sigara ve ev hayvanları gibi konularda diğer sakinleri rahatsız etmemeye özen gösterme sorumluluğu.
 5. Ortak alanların kullanımını düzenli tutma sorumluluğu.
 6. Apartman aidatlarını düzenli olarak ödeme sorumluluğu.
 7. Apartman toplantılarına katılma ve görüş bildirme sorumluluğu.
 8. Apartman yönetimine karşı saygılı olma ve sorunları çözmek için işbirliği yapma sorumluluğu.

Bu haklar ve sorumluluklar apartman sakinlerinin birbirleriyle uyumlu ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla belirlenmiştir.