APARTMAN KARAR DEFTERİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Apartman karar defteri, kat mülkiyeti kanuna uygun olarak alınan kararların yazıya geçirildiği bir defterdir. Kanuna göre en az yılda bir kez kat malikleri kurulu kurulu toplanır ve bunun sonucunda apartman site karar defterine yazılacak kararlar oluşturulur. Alınan kararlar bu deftere not edilmektedir. Bu defter kesinlikle noter onaylı olmak zorundadır. Bu defterin içeriği oldukça geniştir. Bu defterin esas amacı konulan kurallara uyulmasını sağlamak ve düzen içinde sitedeki yaşamın devamına yardımcı olmaktır. 

Apartman Karar Defteri İçeriği Nasıldır?

Karar defteri, sayfa numaraları sırası ile belirlenmiş ve mühürlü bir defterdir. Bu defterin, her sayfası ayrı ayrı noter tarafından mühürlenmiştir. Aynı zamanda apartman site karar defteri alınan kararlar sonrasında katlarda oturan kişiler tarafından imzalanmalıdır. Karar defterinde olumsuz kararlar da alınabilmektedir. Kararlar tek tek bu deftere not edilmektedir. Karar defterinin en zaruri özelliği noter tarafından tasdiklenmiş olmasıdır. Bundan dolayı alınan bütün kararlar hukuka ve örf adet kurallarına uygun olmalıdır. Alınan kararlar doğrultusunda tüm site sakinlerinin sorumlulukları ve hakları doğru ve açık bir şekilde ortaya konulmaktadır. Her karar hukuki mercilerde delil niteliği taşımaktadır. Bu defter ayrıca her senenin sonuna doğru noter tarafından kapatılması gereken bir defterdir.

Apartman Karar Defterinin Bitmesi Durumunda Ne Olmaktadır?

Bu defterin sonu gelip biterse, yeni bir deftere geçilmektedir. Yeni deftere geçmeden önce apartman yöneticisi kesinlikle eski defteri kapatılmalı ve yeni defteri onaylatıp açtırmalıdır. Aynı zamanda apartman karar defteri kapatma işlemi noter onayı alındıktan sonra defterin bir daha işlenmeyecek olduğu tasdik altına alınmaktadır. Bu sayede yeni defter kullanıma açılmış olmaktadır. Bu defter de aynı diğer defter gibi her sayfası mühürlü olarak kullanılmaktadır. Defterin içeriği oldukça geniş olduğu için her alınan kararın altına imza atılması gerekmektedir. Bu sayede kurallar değişmeden devam etmektedir.

Apartman Karar Defterine İmza Atamayan Kişiler Ne Yapmaktadır?

Kat maliklerinin hepsinin defterdeki kararlara imza atma zorunluluğu bulunmamaktadır. Apartman site karar defteri belli kuralların olduğu ve bu kuralların onaylandığı bir defterdir. Bu kurallar her site sakinini doğrudan ilgilendiren kararlar olmayabilir. Bu yüzden toplantıya katılamayan sakinler kendi adlarına bir vekil göndererek imzaya katılma yolunu seçebileceği gibi, kurula hiç katılmaması da mümkündür. Alınan kararlara yargı nezdinde itiraz yolu ise o bölgedeki sulh hukuk mahkemeleridir.

Apartman Karar Defterine Neler Yazılmaktadır?

Bu deftere, bina için alınan kararlar, bina sakinlerini ilgilendiren kurallar ve buna benzer birçok şey yazılmaktadır. Apartman karar defterlerinde oy çokluğu ile belirlenen yöneticiler bir yıl boyunca yaptıkları tüm toplantıları buraya not etmektedir. Aynı şekilde bu toplantıda hangi konulara değinildiği neler yapılacağı ve izlenecek yol da burada belirtilmektedir. Kararların kaç oy aldığı kaç oyun ret olduğu ve neden dolayı kabul edilmediği burada yazıya geçirilir. Yapılan oylamaların sonuçları not edildikten sonra bir karara bağlanır. Buna benzer birçok olay bu deftere not edilmektedir.