APARTMAN GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ NEDİR?

Apartman Gürültü Yönetmeliği, gürültü kaynaklı rahatsızlıkları ortadan kaldırarak apartmanlarda huzur içinde yaşamayı sağlayan kurallar bütünüdür. Kanunda “apartman gürültü yönetmeliği” adı altında bir yönetmelik bulunmamakla birlikte, Resmi Gazete’de yayınlanan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ve “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” kararları uyarınca, her apartman ve site yönetimi, kendi gürültü yönetmeliklerini oluşturabilir.

Apartman gürültü yönetmelikleri yönetimler tarafından oluşturulurken, Kat Mülkiyeti Kanunu da göz önünde bulundurulmalıdır. Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesine göre “Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellike birbirini rahatsız etmemek, birbirinin hakkını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.” Bu madde anlamı itibariyle apartmanlarda kat malikleri ya da kiracılar arasındaki komşuluk ilişkilerini düzenleyerek birlikte yaşamayı kolaylaştırması açısından önemlidir.

Bununla birlikte, Türk Ceza Kanununun 123. ve 183. Maddeleri ile Kabahatler Kanununun 36. Maddesine göre, “başkalarının huzur ve sükununu bozmak ya da bir kimsenin sağlığının zarar görmesine sebep olacak şekilde gürültüye sebep olmak” bir suçtur. Bu maddeler göz önünde bulundurulduğunda, apartmanlarda gürültü sebebiyle oluşabilecek rahatsızlıkları gidermek ve gürültü oluşmasının önüne geçmek adına, apartman gürültü yönetmeliği oluşturularak tüm kat malikleri ve apartman sakinlerine bildirilir.

Apartmanda gürültü rahatsızlığına sebep olabilecek davranışlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Apartman giriş kapısının ve daire kapılarının açma kapama sesleri,
 • Televizyon, müzik çalar gibi medya araçları,
 • Müzik aletleri,
 • Elektrikli süpürge,
 • Çamaşır, bulaşık ve kurutma makineleri,
 • Yürüyüş – koşu bandı gibi ev içi spor aletleri,
 • Topuklu terlik, ev ayakkabısı,
 • Evcil hayvanların sesleri,
 • Çocukların yüksek sesli ağlamaları, oyunları, koşturmaları,
 • Tadilat ve inşai faaliyetler,
 • Banyo – sifon sesleri,
 • Mobilya taşıma, yerini değiştirme,
 • Alkol kullanan apartman sakinlerinin bilinçsiz çıkardığı sesler…

Bu gürültü sebeplerinin bazıları zaruri ihtiyaçlardan ve doğal gidişattan kaynaklanıyor olabilir. Duş, sifon gibi su sesinin çıkmasına sebep olan işlemleri ertelemek çoğu zaman mümkün olmaz. Evcil hayvanın bakılmasına izin verilen ve yönetim planında belirtilen apartmanlarda, evcil hayvanı gerekçe göstererek gürültüden şikayet etmek, çok uygun olmayabilir.
Bebeği olan bir apartman sakinini ağlama sesinden dolayı suçlamak da anormal karşılanacaktır. Ancak bu durumda komşuluk ilişkileri göz önünde bulundurularak iyi niyetle yaklaşmak ve orta yolu bulmak önemlidir.

Bununla birlikte, hiçbir mazereti yokken ve bilinçli olarak uygun olmayan saatlerde gürültü yapacak davranışlarda ısrarcı olmak, rahatsızlık boyutuna ulaşabilir ve şikayetleri de beraberinde getirir. Gürültüye sebep olacak davranışların bazılarını belirli saatlerle sınırlamak, oluşacak rahatsızlıkların ve şikayetlerin önüne geçmeyi mümkün kılacaktır. Apartman yönetim kurul toplantılarında her apartman kendi gürültü kurallarını belirleyebilir.

Apartman gürültü yönetmeliği yazılırken yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve apartmanda düzeni sağlamayı amaçlayan maddeler apartman kurallarına eklenir. Apartmanda gürültü ile doğabilecek rahatsızlıkları gidermek için uyulması gereken kurallardan bazıları şunlardır:

Apartmanda Gürültüyü Engellemek İçin Yapılacaklar:

 • Gürültüye sebep olacak ve komşuları rahatsız edebilecek her türlü yükses sesli davranıştan kaçınmak gerekir. Özellikle çoğunluğun uyku saatlerine denk gelen zaman diliminde (gece 22.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında), televizyon ve müzik dinleme faaliyetlerinin komşuları rahatsız etmeden gerçekleşmesi önemlidir. (Türk Ceza Kanunu – Madde 546)
 • Enstrüman kullanımı apartmanda çok uygun olmamakla birlikte zaruri bir durum söz konusuysa -örneğin çocuğunuz bir ödev veya okul etkinliği için hazırlanıyorsa- komşulara önceden haber verip onlardan izin istemek, çıkacak tatsızlıkları önleme adına faydalı olabilir.
 • Daire içerisinde tadilat yapılacaksa bunun çok erken veya geç saatlerde yapılmamasına, resmi tatillere ve hafta sonu tatillerine denk gelmemesine özen gösterilmelidir.
 • Elektrikli süpürge, çamaşır- bulaşık makinesi gibi çalışırken ses çıkarabilecek elektronik aletleri mümkün olduğunca uygun saatlerde kullanmak gerekir.