APARTMAN GÖREVLİSİNİN İZİN HAKLARI VE ÇALIŞMA SAATLERİ

İş kanunu kapsamında her çalışanın belirli bir yıl sonunda izin hakkı vardır. Bu izin hakkına apartmanlarımızda görevli temizliği ve bakımıyla sorumlu apartman görevlilerimizde dahildir. 

 

Apartman Görevlisi Günlük Kaç Saat Çalışır ?

Pazar günleri dışında 7.5 saat hesabı ile haftada 45 saat çalışmaya mecburdur. Kanunen mümkün bulunan ve yönetici tarafından lüzum gösterilen fazla çalışmalar buna dahil değildir.

 

Görevli Yıllık İzin Hakları

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 53’üncü maddesine göre yıllık ücretli izin, işçinin o işveren bünyesindeki kıdemine göre belirlenir ve aşağıdaki şekildedir:

  • 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahildir) olan işçiler için en az 14 gün
  • 5 yıldan çok 15 yıldan az olan işçiler için en az 20 gün
  • 15 yıl (dahildir) ve daha çok olan işçiler için en az 26 gün

Bu süreler iş günü olarak hesaplanır ve haliyle yıllık izin süresinin içine giren resmi tatiller ile hafta tatilleri, yıllık izin süresinden düşülür.

 

Kullanılmayan Yıllık İzin Ücreti Alınır Mı ?

“Madde 59 – İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zaman aşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.