APARTMAN ALTINDAKİ DÜKKANLARIN ÖNÜ KİME AİTTİR?

Ana gayrimenkulün yönetim planında dükkan önlerinin kullanımı ile ilgili bir madde yok ise, kat mülkiyeti kanunu 4. maddesinde bahsedildiği gibi, kapıcı, kaloriferci daireleri, ortak garajlar , sığınaklar , asansörler , su depoları , sosyal tesisler , merdivenler , dış cepheler , çatılar, binanın bahçeleri gibi yerler ortak alan içerisinde bulunmaktadır.

Bu nedenle her hangi bir bağımsız bölüm sahibi, bu ortak alanlarda kendi menfaati için kullanamaz. Kat maliklerinin alacağı bir karar ile dükkan önündeki yerler kullanımına izin verilebilir.

Unutulmaması gereken nokta, dükkan önündeki boşluğun ortak yer sayılması ve maliklerin arsa payı oranında kullanımına sunulmuş olmasıdır. Yani bir başka ifadeyle, dükkan sahibinin de bu ortak kullanım alanında diğer malikler kadar hakkı vardır.

Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler; bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait arsa payı ile oranlıdır.

Dükkan önleri ortak alan mıdır?

Dükkan önü ortak alan mıdır? Unutulmaması gereken nokta, dükkan önündeki boşluğun ortak yer sayılması ve maliklerin arsa payı oranında kullanımına sunulmuş olmasıdır. Yani bir başka ifadeyle, dükkan sahibinin de bu ortak kullanım alanında diğer malikler kadar hakkı vardır.

Dükkan önünü kapatmak suç mu?

Muhammed Sincar hemen hemen her sokak ve caddede bina ve dükkan önlerindeki yol kenarlarının bina sakinleri ve özellikle dükkan işletmecileri tarafından zincir, duba ve beton gibi engellerle kapatılmasının suç olduğunu ifade etti.

Dükkan önüne tente yasal mi?

TENTE İÇİN BEŞTE DÖRT RIZA ŞART KAT Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca, bir kat maliki, kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadan ortak yerlerde inşaat, onarım ve tesis yapamaz. Tente yapılması da, diğer kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızasına bağlıdır.

Apartmanda dükkan sahibinin hakları nelerdir?

Buna göre dükkan sahipleri de kat maliki olup; Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan hak ve sorumluluklara sahip oluyor. Dükkan sahipleri de apartman adına alınacak kararlarda söz sahibi oluyor. Taşınmazın kiraya verilmesi durumunda da dükkan sahibinin kat maliki olarak hakları devam ediyor.

Apartman altı dükkan önü ortak alan mıdır?

Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler; bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait arsa payı ile oranlıdır.

Dükkan sahibi kat maliki sayılır mı?

Yukarıda da görüldüğü üzere kat malikleri, ev ve işyeri olarak sınıflandırılmıyor. Bir anagayrimenkul dahilindeki tüm bağımsız bölümlerin sahibi aynı zamanda kat maliki oluyor. Buna göre dükkan sahipleri de kat maliki olup; ev sahipleri ile aynı hak ve sorumluluklara sahip olmuş oluyor.

Esnaf yola duba koyabilir mi?

Bilindiği üzere esnaf ve sürücüler arasında her zaman yaşanan bir tartışmadır. İşletme sahipleri genelde ya kendi araçları ya da müşterilerinin park sorunu yaşamaması için, işletme önünde bulunan araç parkı yapılabilecek alana duba koyarak çözüm bulur.