Apartmanda Tadilat Sorunu

Apartmanda Tadilat Sorunu 

Apartmanda yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bunlardan biri de dairelerdeki tadilatlardır. Tadilatlar nedeniyle çıkan gürültü diğer kat maliklerini rahatsız etmektedir. Bağımsız bölüm malikleri, diğer bağımsız bölüm sakinlerini rahatsız etmemek kaydıyla uygun zaman dilimlerinde tadilat yapabilir. 

Tadilatlar İçin En Uygun Zaman Nedir? 

Kat maliklerinin kendi bağımsız bölümlerinde yapacakları tadilatların ne zaman yapılabileceği konusunda yasada açıkça hüküm olmamasına rağmen 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 18. Maddesine göre "Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini,gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirlerini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememekle yükümlüdür." Hükmü gereğince tadilatların komşuluk hukuku çerçevesinde diğer kat maliklerini rahatsız etmeyecek zaman dilimlerinde yapılmasına özen gösterilmelidir. 

Tadilata Karşı Dava Açılabilir Mi?

Bağımsız bölüm sahibi, diğer kat maliklerinin onayı olmadan kendi bağımsız bölümünde dilediği gibi tadilat yapabilir ancak yapılan bu tadilatların, binanın mimari projesine uygun ve diğer kat maliklerinin haklarına tecavüz edilmeden yapılması gerekmektedir. Aksi halde buna karşı diğer kat maliklerinin dava açma hakkı mevcuttur. 

Kat Mülkiyeti Yasasının 19. Maddesinin ikinci fıkrasında da kat maliklerinden birinin ana gayrimenkulun ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis yapması diğer kat maliklerinin rızasının bulunması koşuluna bağlanmış, kendi bağımsız bölümlerinde ise ana yapıya zarar vermemek kaydı ile diğer kat maliklerinin rızasına gerek olmadan onarım, tesis ve değişiklik yapması mümkün kılınmıştır. Ana projeye aykırı yada ona zarar verecek şekilde bir değişiklik söz konusu olduğunda hakimin müdahalesi istenebilecektir. Ortak alana müdahale durumu varsa projeye aykırı yapılan tadilatlar eski hale getirilebilecektir.