APARTMANDA KAPI ÖNÜNE AYAKKABI BIRAKILMASI SORUNU

“634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun18.maddesinegöre, kat malikleri, gerek kendi bağımsız bölümlerini, gerekse ortak yerleri kullanırlarken birbirlerini rahatsız etmemek ve haklarını çiğnememekle yükümlüdürler.” Komşuluk hukuku gereğince ortak alanlarda apartman sakinleri birbirlerine saygı gösterme mecburiyetindedir. Kat mülkiyeti kanunu 16. Maddesine göre, kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler.

Apartmanda ortak yerler Kat Mülkiyeti Kanunu 4. maddede düzenlenmiştir. Buna göre; Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu Kanun gereğince her halde ortak yer sayılır. Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar ve her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri, çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri. Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer. Binalarda kapı önleri, apartman sakinlerinin ortak geçiş alanıdır. Binanın ortak alanlarını hiç kimse dilediği gibi kullanamaz. Ortak alan kullanımında komşuluk hukuku ve saygı esastır.

 Hiç kimse apartman boşluğunda bir başkasının ayakkabı vs. eşyasını görme mecburiyetinde değildir. Dairelerin küçüklüğü, eşyaların ortak alana konulması işgal etme sebebi olamaz. Bunun yanında binalarda kapı önüne ayakkabı bırakılması, hijyen, koku ve estetik açısından da negatif durum teşkil etmektedir. Merdiven boşluklarına, kapı önlerine ayakkabı bırakılması ortak alanın işgalidir. Bu işgali engellemek için kat maliklerinin karar alarak yasaklama hakkı bulunmaktadır. Ayrıca kapı önüne ayakkabı bırakılmasını yasaklayan hükümler yönetim planı ile de getirilebilir. Yasaklama kararı alındığında artık tüm apartman sakinleri alınan bu kararlara uymak mecburiyetindedir. 

Kat Malikleri Kurulu, ayakkabıların kapı önüne konulmamasına ilişkin bir karar almış ise kapınızın önüne ayakkabıyı koymanız kanunen yasaktır. Aykırılık halinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen komşu hakkında diğer kat malikleri müdahalenin önlenmesi talepli davayı Sulh Hukuk Mahkemesinde açabileceklerdir. Mahkeme, iddiayı sabit görmesi halinde ilgili komşuya süre vererek ayakkabıların kapı önüne bırakılmasının son verilmesine hükmeder. Verilen sürede bu kararın yerine getirilmemesi halinde ise ilgili komşu hakkında cezai müeyyide uygulanacaktır.