APARTMANDA ÇAMAŞIRLARI ISLATAN KOMŞUYA PARA CEZASI

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesinin birinci fıkrasına göre;” Kat malikleri gerek bağımsız bölümleri gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememekle karşılıklı olarak yükümlüdürler.” Yargılama konusu olan olayda davalının site içinde komşuluk hukukuna uygun olmayan davranışlarda bulunduğunu, bahçesine astığı çamaşırların davalı tarafından ıslatıldığını belirterek davalının hukuka aykırı davranışlarına son verilmesi istemiştir. Davalının, davacıya ait çamaşırları ıslattığı ve davacıyı rahatsız ettiği anlaşılmakla Kat Mülkiyeti Yasasının 33.maddesi uyarınca hakim müdahalesine karar verilmiştir. Yargılama sonunda mahkeme “Kat Mülkiyeti Kanununun 33.maddesinegöre problemli komşunun, diğer kat maliklerini rahatsız edecek eylemlerinin önlenmesine, bunun için uyarılmasına verilen karara uyulmaması halinde ise KMK’nın33.maddesinde öngörülen para cezasına çarptırılacaklarını ihtar edecektir.”