APARTMANDA BAZ İSTASYONU

Apartmanda baz istasyonu kurulması ya da var olan baz istasyonunun kaldırılması, komşular arasında yaşanması muhtemel önemli sorunlardan birisidir. Ancak gerek 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve gerekse Yargıtay içtihatlarıyla, apartmanda baz istasyonu kurulması ya da kaldırılmasının hangi kurallara tabi olduğu belirlenmiştir. 

Yaşam alanında baz istasyonu olur mu?

Bu sorunun cevabından öte, günümüz şartlarında olması gerektiğini söylemeliyiz. Hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelen mobil iletişimin var olması için baz istasyonlarına ihtiyaç duyduğumuza göre, bunları yaşam alanı dışına çıkarmamız özellikle büyükşehirlerde teknik olarak mümkün değildir.

 Apartmanda baz istasyonu kurulması izne tabi midir?

634 sayılı Kanun’un 45’inci maddesine göre; ana gayrimenkulün bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temliki tasarruflar veya ana yapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri ancak bütün kat maliklerinin oybirliğiyle verecekleri karar üzerine yapılabilir.

Çatıya baz istasyonu kurulması

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda önemli yönetim işlerinin tanımı yapılmamıştır. Dolayısıyla önümüze çıkan her somut olayda özel bir değerlendirme yapmamız ve buna göre karar vermemiz gerekir.

Hem ortaya çıkan görüntü hem çatıda ya da damda meydana gelecek alan daralması ve hem de sağlığa olan etkisi düşünüldüğünde, apartmanda baz istasyonu kurulmasının kesinlikle önemli yönetim işlerinden olduğunu söyleyebiliriz.

Baz istasyonu için kat maliklerinin oy birliği şart

Çatıda baz istasyonu kurulması önemli yönetim işlerinden olduğuna göre, böyle bir kararın alınması için tüm kat maliklerinin oy birliğine ihtiyaç vardır.

Buradaki oy birliği, ilgili kat malikleri kurulu toplantısına katılanların değil; tüm kat maliklerinin oy birliğini ifade etmektedir ve örneğin 100 konutlu bir sitede 99 kat maliki baz istasyonuna “evet” dese ve fakat yalnızca 1 kat maliki “hayır” dese, o siteye/binaya baz istasyonu kurulması mümkün değildir.

Binadaki baz istasyonunun kaldırılması

Baz istasyonunun kurulması hangi kurala tabi ise, elbette kaldırılması da aynı kurala tabi olacaktır. Yani var olan bir baz istasyonun kaldırılması, kat maliklerinin tamamının olumlu oyu ile mümkün olabilecektir.

Burada belki şu ince ayrıntıyı ifade etmek gerekir ki; eğer baz istasyonu apartmana ya da binaya ilk kurulurken gerekli olan toplantı yapılmamış ve usuller uygulanmamışsa ya da toplantıda gerekli çoğunluk sağlanmadığı halde baz istasyonu kurulmuşsa, baz istasyonu kurulması kararı yok hükmündedir.

Böyle bir durumda herhangi bir kat maliki sulh hukuk mahkemesine dilediği zaman başvurarak hakimin müdahalesini talep edebilir ve mahkeme kararıyla baz istasyonunun kaldırılmasını sağlayabilir.

Yönetim planına dikkat!

Yönetim planları apartmanların ve sitelerin anayasası gibidir ve bu tür durumlara özel hükümler içermesi halinde, yönetim planlarındaki hükümler her zaman esas alınır.

Örneğin bir apartmanın yönetim planının herhangi bir maddesinde, bina çatısında baz istasyonu kurulmasının mümkün olduğu ve bunun için yöneticinin yetkili olduğu ifadesi varsa, artık oybirliği vs. şartı aranmasına gerek yoktur.

O nedenle, bu tür kararlar almadan önce apartmanın ya da toplu yapının yönetim planı mutlaka incelenmeli ve ona göre hareket edilmelidir. Yönetim planınızı, ilgili tapu dairenizden cüzi bir ücret karşılığında her zaman temin edebilirsiniz.