ANAYAPININ SADECE BİR VEYA BİRKAÇ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ ÜZERİNE KAT MÜLKİYETİ KURULABİLİR Mİ?

Kurulamaz.
Kat Mülkiyeti Kanununun (KMK) 10/2 nci maddesinde; “Anagayrimenkulün tümünün mülkiyeti (Kat mülkiyeti) ne çevrilmeden o gayrimenkulün yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz” hükmüne yer verilmiştir.