AİDATI KİM BELİRLER?

Bir apartmanda ya da sitede oturanların hepsi ev sahibi ya da bir başka deyişle kat maliki olmaz. Elbette dairelerde ve dükkânlarda oturan kiracılar da olacaktır. Peki, kiracı aidata itiraz edebilir mi?

Aidat miktarının belirlenmesi

Bir apartmanda ya da sitede aidat miktarı öylesine ve rastgele belirlenemez. Fakat işletme projesi yapılmadan belirlenecek her aidat hem büyük ihtimalle eksik ya da fazla olacak hem de hukuki sorunlara gebe olacaktır. 

Aidat miktarını belirleme hakkı ev sahiplerine aittir; çünkü aidat miktarı kat malikleri kurulunda belirlenir.

Kat malikleri kurulu ise adından da anlaşılacağı üzere yalnızca “kat maliklerinden” oluşur. Kat maliki demek, ev sahibi demektir. Kiracının kat malikleri kurulunda kendi adına oy kullanması mümkün değildir. O halde, aidat miktarının belirlenmesinde kiracının söz sahibi olmayacağını söyleyebiliriz.

Kiracının aidat miktarı konusunda söz hakkı

Hemen yukarıda, kiracının aidat hakkında söz hakkı olmadığını söylemiştim. Ancak kiracının yine de kat malikleri kuruluna katılması için bir yol vardır. Bu yol, ev sahibinin kiracıyı kat malikleri kuruluna katılması için kendi adına vekil tayin etmesidir.

Yüksek aidat nereye şikayet edilir?

Yüksek aidatı şikayet edecek bir merci yoktur; aidatın yüksek olduğunu düşünen kat malikleri, kat malikleri kurulunu toplamalı ve aidat miktarını düşürmelidir.